Senter for Fotkirurgi
                

Senter for fotkirurgi er et helprivat spesialistsenter for fot- og ankelkirurgi som ligger sentralt på Skøyen i Oslo. Her tilbys det utredning og behandling av alle problemstillinger i fot- og ankelregionen.

 

Det kan dreie seg om idrettskader, degenerative forandringer i form av slitasje og artrose i fot- og ankelleddene, fotproblemer hos revmatikere, fotdeformiteter og feilstillinger hos barn eller voksne, følgeskader etter tidligere brudd eller enhver annen form av smerter i fot- og ankelregionen.

 

Ut i fra diagnosen blir det utarbeidet en individuell behandlingsplan for pasienten som kan bestå av konservative tiltak i form av såle- skotilpassning, injeksjonsbehandling, fysioterapi, manuellterapi etc. Det kan også være aktuellt at det anbefales operasjon. Klinikken er spesilisert for minimal invasive fotkirurgiske teknikker og reoperasjoner (pasienteksempler). Les også mer om operasjon.

 

Klinikksjef Dr. Andreas Hahn. har gjennom sin forsknings-og studieinteresse innen fot- og ankelfunksjon  tilegnet seg spisskompetanse innen fot- og ankelkirurgi. Han har bred kirurgisk erfaring fra blant annet Lovisenberg sykehus, Aker Universitets Sykehus og Martina Hansens Hospital. Alle operasjonene utføres av Dr. Hahn personli

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Telefon:

21 65 65 40

Telefontid mandag-fredag 09-16

 

SMS fotkirurg. 4029313

 

Adresse:

Brynsveien 5 

0667 Oslo

 

e-post: 

soriamoriaklinikken@gmail.com