top of page

FOTKIRURGI

Ved Senter for fotkirurgi utføres de aller fleste typer av kirurgiske inngrep i fot og ankel.

Både ved vanlige problemstillinger, men også ved komplekse feilstillinger i fot.

I tillegg til dette har klinikken spesialisert seg i minimal invasiv fotkirurgi og reoperasjoner etter tidligere mislykket fotkirurgi og ved ikke tilfredstillende operativt resultat. Det tilbys second opinion, dvs annengrads vurderinger. 

Operasjonene utføres alle av Dr. Hahn personlig.

 

Du trenger ingen henvisning fra lege.

Klinikken har avtale med flere forsikringsselskaper. Det er kort ventetid.

 

 

bottom of page