Hos revmatolog

Hos revmatolog utredes, diagnostiseres og behandles revmatiske sykdommer. Revmatiske sykdommer omfatter plager, smerter og sykdomstilstander i muskel-, ledd- og bindevev.

 

Førstegangskonsultasjon hos revmatolog på Soria Moria Klinikken foregår som oftest slik:

Når du kommer til konsultasjonen tar vi oss tid slik at du kan forklare plagene dine og problemstillingen din.

        

  • Det gjøres videre en revmatologisk undersøkelse av ledd og muskulatur (da står du kun i undertøyet ditt), legen lytter på hjertet og lunger, kjenner på magen, ser på huden og tar blodtrykk.

  • Ta med svar på følgende blodprøver når du kommer til konsultasjonen: 

    • Senkning (SR), CRP, hvite, hvite med diff., Hb, trombocytter, Na (natrium), ALAT, kreatinin, urinsyre, TSH, ferritin, ANA, RF,  anti-CCP,  vitamin D

    • Evtentuelt får du med rekvisisjon til blodprøvetagning i forbindelse med konsultasjonen

  • Som oftest får vi en avklaring av plagene dine ved førstegangskonsultasjonen (hvis du har med   blodprøvesvarene til undersøkelsen), og du får en fyldig epikrise (journalnotat) av undersøkelsen. 

  • Ved diagnostisering av revmatisk sykdom som trenger oppfølgning, kan du fortsette kontroller på Soria Moria Klinikken eller du blir henvist til revmatologisk poliklinikk på det sykehuset du hører til.

Revmatiske sykdommer omfatter symptomer med smerter i kroppen, smerter i ledd og/eller muskulatur: