Behandling hos revmatolog

Hos revmatolog utredes, diagnostiseres og behandles revmatiske sykdommer som fibromyalgi men også ME. Revmatiske sykdommer omfatter plager, smerter og sykdomstilstander i muskel, ledd og bindevev.

Revmatiske sykdommer omfatter symptomer med smerter i kroppen, smerter i ledd og/eller muskulatur:

  • Diagnoseløs: Ved revmatiske sykdommer kan man av og til ha smerter og plager i flere år før man får stilt en diagnose. Før sykdommen diagnostiseres beskriver mange ett eller flere symptomer som: vondt i kroppen, smerter i kropppen, vondt i muskler, smerter i ledd, hudutslett, solømfintlighet, feberfølelse, influensafølelse, hovne ledd, “likfingre“, m.m.

 

Førstegangskonsultasjon hos revmatolog på Soria Moria Klinikken foregår som oftest slik:

Når du kommer til konsultasjonen tar vi oss god tid slik at du kan forklare plagene dine og problemstillingen din.

        

  • Det gjøres videre en revmatologisk undersøkelse av ledd og muskulatur (da står du kun i undertøyet ditt), legen lytter på hjertet og lunger, kjenner på magen, ser på huden og tar blodtrykk.

  • Ta med svar på følgende blodprøver når du kommer til konsultasjonen: 

    • Senkning (SR), CRP, hvite, hvite med diff., Hb, trombocytter, Na (natrium), ALAT, kreatinin, urinsyre, TSH, ferritin, ANA, RF,  anti-CCP,  vitamin D

    • Evtentuelt får du med rekvisisjon til blodprøvetagning i forbindelse med konsultasjonen

  • Som oftest får vi en avklaring av plagene dine ved førstegangskonsultasjonen (hvis du har med   blodprøvesvarene til undersøkelsen), og du får en fyldig epikrise (journalnotat) av undersøkelsen. 

  • Ved diagnostisering av revmatisk sykdom som trenger oppfølgning, kan du fortsette kontroller på Soria Moria Klinikken eller du blir henvist til revmatologisk poliklinikk på det sykehuset du hører til.