top of page

REOPERASJON

Dr. Hahn har spesialisert seg i å utføre reoperasjoner, dvs vurderinger og operasjoner som anvendes i tilfelle av tidligere mislykked ingrep.

Eller hvor det tidligere er utført en operasjon og pasienten fortsatt kan ha plager eller er misfornøyd med det til nå oppnådde resultat.

Etter gammelt brudd kan det ha oppstått aksefeil, smerter og problemer i fot og ankleregionen og det tilbys her utredning og operasjon.

 

I alle disse tilfellene ber vi pasienten om å medbringe gamle røntgenbilder,journalopplysninger og operasjonsbeskrivelser.

 

På bakgrunnen av disse opplysningene vil man i de fleste tilfeller, allerede ved første konsultasjon, kunne gi pasienten en tilbakemelding om prognose, om en muligens operasjon lar seg utføre, om den er hensiktsmessig og hvor mye forbedring som kan forventes. (Se også pasient eksempler)

 

 

 

 

 

bottom of page