top of page

OM OPERASJONEN

De aller fleste inngrepene utføres i lokal- og regionalanestesi. Noen ganger vil det være nødvendig å gi en lett narkose.

 

Normalt kommer du fastende til operasjon om morgen på selve operasjonsdagen og kan allerede kort tid etter operasjonen reise hjem igjen, på ettermiddagen.

Noen pasienter vil trenge en spesiallaget postoperativ sko som vil tillate dem å avlaste det opererte benet og samtidig gjør det mulig for dem å være mest mulig selvhjulpen.

 

All fotkirurgi utføres av Dr. Andreas Hahn personlig samt all oppfølging før og etter operasjonen.

I tillegg vil pasienten få et telefonnummer hvor de kan ringe til operatøren også etter operasjonen.

Er det nødvendig med fysioterapi etter operasjonen vil det bli utarbeidet en opptreningsplan for pasienten.

 

Operasjonene utføres i løpet av kort tid. Du trenger ingen henvisning fra lege. Klinikken har avtale med flere forsikringsselskaper.

 

bottom of page