top of page

Pasient 1: Betydelig hallux valgus på høyre fot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasient 2: Minimal invasiv fotkirurgi pga metatarsalgi etter tidligere operasjon

Før operasjon

6 uker etter operasjon

Pasient 3: Reoperasjon etter tidligere mislykket operasjon på høyre fot

Før operasjon

Etter operasjon

Pasient 4: Bakre ankelartroskopi - Fjerning av et os trigonum i ankelledd

Pasient 5: Operasjon for langtkommet deformert plattfot i venstre fot

Etter operasjon

Før operasjon

bottom of page