top of page

Dr. Andreas Hahn, spesialist i ortopedisk kirurgi

2011 - dd       privatpraktiserende spesialist i ortopedi ved Soria Moria  Kinikken
2009 - 2011   president norsk fot og ankelkirurgisk forening (NOFAF)
2007 - 2010   ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
2005 - 2007   ortopedisk avdeling, Aker Universitetssykehus
2005              godkjennt spesialist i ortopedisk kirurgi
2003 - 2004   kirurgisk avdeling, Moss sykehus

2000 - 2002   ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus

1998 - 2000   ortopedisk avdeling, Aker Universitetssykehus

1998              doktorgrad ved Freie Universitet Berlin
1995 - 1997   traumatologisk kirurgisk avdeling, KKH Calw, Tyskland
1995              cand. med. Freie Universitet,Berlin
 
Grunder av Soria Moria Klinikken
 
Stiftelsesmedlem Norsk Fot og Ankelkirugisk Forening (NOFAF)
Foreleser/instruktør ved nasjonale og internasjonale fot-og ankelkurs/kongresser
Klinikksjef og grunder av Senter for fotkirurgi
 
Medlemskap:
Den norske Legeforeningen (DNLF)
Norsk Ortopedisk Forening (NOF)
Norsk Fot og Ankelkirugisk Forening (NOFAF)
European Foot & Ankle Society (EFAS)
Deutsche Assoziation für Fuss und Sprunggelenk (DAF)
Gesellschaft für Fuss-und Sprunggelenkchirurgie (GFFC)

Dr. Karin Øien Forseth, spesialist i revmatologi, dr. med.

2011    - d.d        Privatpraktiserende spesialist i revmatologi ved Soria Moria Klinikken    
2014              Dr. Forseth er med i prosjektgruppen som skal lage nasjonale retningslinjer for fibromyalgi.
2003 – d.d.     overlege Behandlingsreiser/Revmatologisk avd. Oslo Universitetssykehus,Rikshospitalet
2000              doktorgrad; Ph.D Tema: Fibromyalgi
1998 – 2003   overlege ved Betanien Sykehus, Revmatologisk avd. Skien
1994 – 1998   doktorgradsstipendiat
1994 – 1996   lege Oslo Sanitetsforenings Revmatisme sykehus
1990 – 1993   lege ved indremedisinsk avdeling, Aust-Agder Sentral Sjukehus, Arendal
1989 – 1990   lege ved revmatologisk avdeling, Aust-Agder Sentral Sjukehus, Arendal

1986 – 1988   turnustjeneste Arendal og Vegårdshej

1986              cand. med. Universitet Oslo

 

Medlemskap:

Den norske legeforeningen (DNLF)

Norsk revmatologisk forening

bottom of page